Day: September 14, 2019

ประโยชน์ของการเล่นกีฬา

ประโยชน์ของการเล่นกีฬา ดีต่อชีวิตประจำวันของคนเราอย่างไรประโยชน์ของการเล่นกีฬา ดีต่อชีวิตประจำวันของคนเราอย่างไร

การเล่นกีฬา ไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นสำหรับนักกีฬาอย่างเดียวเท่านั้น คนธรรมดาทั่วไปก็สามารถที่จะมาเล่นได้เหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นการเล่นเพื่อความสนุก เล่นเพื่อการออกกำลังกาย หรือว่าเล่นเพื่อแข่งขันก็ตาม มันย่อมเป็นผลดีกับตัวเราทั้งสิ้น อย่างน้อยที่สุดเลย มันก็ช่วยให้เรามีร่างกายที่แข็งแรงขึ้น สุขภาพดีขึ้น คนที่ไม่ออกกำลังกาย หรือว่าล่นกีฬาอะไรเลย ย่อมจะมีสุขภาพที่แย่กว่าคนที่เล่นกีฬาเปนประจำ หลายคนที่มองเห็นความสำคัญของการเล่นกีฬา ก็หันมาเล่นกีฬากันเยอะมากขึ้น และการเล่นกีฬา นอกจากจะมีประโยชน์ในด้านร่างกายของเราเองแล้ว ยังช่วยในเรื่องของการอยู่ร่วมกันกับคนอื่น ในสังคมนี้ด้วย ซึ่งหลายคนอาจจะมองไม่เห็นประโยชน์ตรงจุดนี้ เราลองมาดูกันว่า การเล่นกีฬานั้น มันให้อะไรกับเราได้บ้าง และมันสอนอะไรเราได้บ้างเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของเรา -ฝึกการทำตามกฎกติกา กีฬาทุกชนิดทุประเภท ล้วนแต่ต้องมีกติกาทั้งสิ้น เพราะไม่งั้นมันก็คงไม่เป็นระบบระเบียบ และไม่มีแบบแผนในการเล่น เมื่อใดก็ตามที่เราเคารพกติกาในการเล่นกีฬาต่างๆ